SPECIALLÆGEERKLÆRING

 
En psykiatrisk speciallægeerklæring giver en samlet vurdering og beskrivelse af en persons sygdomsforløb, aktuelle tilstand og behandlingsmuligheder.
 
Vi udfærdiger speciallægeerklæringer for såvel kommuner, forsikringer og andre. Du er velkommen til at kontakte klinikken i telefontiden for at høre nærmere.
 
Det vil som hovedregel være muligt at udfærdige erklæringerne med relativ kort varsel.
 
Speciallægeerklæringer er ikke dækket af den offentlige sygesikring og prisen vil afhænge af tidsforbruget.