PHILIPP LANGE THOMSEN

Jeg er uddannet psykiater, hvilket vil sige, at jeg er speciallæge i psykiatri.

For at blive speciallæge skal man gennemgå den ”almindelige” lægeuddannelse, hvorefter man har en række ansættelser i forskellige lægelige specialer.
Jeg har blandt andet tidligere arbejdet som praktiserende læge, som regionslæge i Grønland, som ortopædkirurg og som hjertelæge.

For at blive psykiater skal man derudover gennemgå et særligt tilrettelagt kursusforløb og ansættelser ved forskellige psykiatriske og neurologiske afdelinger.

Inden overtagelsen af denne speciallægepraksis kommer jeg fra en stilling som overlæge i ældrepsykiatrien.

 

TORBEN GRAM HENRIKSEN

Torben er uddannet psykiater arbejder normalt 1 dag om ugen i klinikken, hvor han primært hjælper med ADHD udredning/behandling og udredning af autismespektrumforstyrrelser hos patienter, som henvises via sygesikringen. Derudover ser Torben også alle typer privatbetalende og forsikringspatienter.

Torben arbejder til dagligt som overlæge i regionspsykiatrien og hjælper til hos os om onsdagen.
På sigt håber vi alle at Torben bliver en mere fast del af holdet på Dronning Olgas Vej.

 

JYTTE SEIELSTAD

Jytte er uddannet Social og sundhedsassistent og har mange års erfaring fra psykiatrien. Her i klinikken afholder Jytte samtaleforløb med afsæt i principperne fra kognitiv terapi.
Samtalerne med Jytte er et supplement til en eventuel medicinsk behandling, men vi tilbyder også forløb til patienter, hvor det ikke skønnes nødvendigt med medicin.

ANETTE HARNFELDT

Anette er klinikkens lægesekretær og vil ofte være dit første møde med os. Anette svarer telefoner og sørger grundlæggende for, at der er styr på alt det, der ikke er selve behandlingen.

RIKKE BLOCH CHRISTIANSEN

Rikke er praksismanager og arbejder derfor ofte hjemmefra.

Der er mange praktiske opgaver forbundet med at drive en klinik som denne, og hun er ansat til at håndtere så meget af dette som muligt, så behandlerne kan tage sig bedst mulig af patienterne.

Rikke tager sig af praktiske opgaver som bogføring, løbende drift og i et vist omfang at svare telefoner. 

 

TERAPIHUNDEN BUSTER

Buster er klinikkens psykiatriske servicehund.

Psykiatriske servicehunde hjælpe mennesker med eksempelvis svær angst til at få en hverdag til at fungere.

Det er tanken at Buster kan vise relevante patienter, hvilken støtte en servicehund kan tilbyde.

 

PSYKIATERE & PSYKOLOGER

Alt afhængig af behovet benytter vi os af forskellige faste psykiatere og psykologer ifm. privat- og forsikringspatienter.

Fælles for vores behandlere er, at de er dansk uddannede og foretager psykiatrisk/psykologisk udredning og behandling på højeste faglige niveau.

Du vil selvfølgelig altid have de(n) samme behandler(e) under hele dit forløb.

Vi har også fast tilknyttede psykologer hos os i klinikken. Dem kan du se mere om på www.laegenspsykolog.dk