Om klinikken

Klinikken drives ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor der lægges stor vægt på at komme omkring hele din livssituation inden en eventuel behandling sættes i gang.

Idet en psykiater er speciallæge i Psykiatri (Og ikke psykolog) vil udgangspunktet være diagnosticering og medicinsk behandling af psykiatriske sygdomme. Den medicinske behandling vil dog ofte kombineres med ”samtaleterapeutiske elementer”.Såfremt det viser sig, at du har behov for en mere samtaleterapeutisk tilgang, vil klinikkens "terapeut" kunne tilbyde dig et længerevarende samtaleforløb.

Hvis du ønsker gratis behandling hos en psykiater, skal du (som gruppe 1 sikret) have en henvisning fra din praktiserende læge. En henvisning gælder som udgangspunkt 10 konsultationer, men kan uden videre udvides til 20 konsultationer, hvis det skønnes nødvendigt.
Såfremt du derudover har brug fortsat behandling, kan du i nogle situationer genhenvises til videre behandling via din praktiserende læge.
Gruppe 2 sikrede patienter kan rette direkte henvendelse uden henvisning. Du får automatisk samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret borger.tidsbestilling & aflysning

Første gang du bestiller en tid, vil du være nødsaget til at rette henvendelse i klinikkens telefoniske åbningstid. Her vil vi sikre os, at du har en gældende henvisning, hvorefter du kan få en tid til 1. samtale.
Efterfølgende tider vil vi ofte aftale fra gang til gang, men der vil også være mulighed for at ændre/bestille tider via klinikkens online tidsbestilling.
 
Ved akutte problemstillinger, vil der ofte være mulighed for at give dig en kort samtale eller telefonkonsultation med relativ kort varsel, hvis du allerede er tilknyttet klinikken.
Du vil (normalt) modtage en reminder-SMS ca. 48 timer før din næste aftale.

Aflysninger og tidsændringer bedes foretaget tidligst mulig men senest 24 timer før din konsultation.
Du bedes kontakte klinikken i vores telefoniske åbningstid eller skrive en SMS (Kun aflysninger) til 81 44 69 80. Derudover kan du også selv aflyse tiden under punktet "tidsbestilling" på klinikkens hjemmeside.
 
Der er mange mennesker, som har behov for psykiatrisk speciallægehjælp, og det er således vigtigt, at du overholder ovennævnte frister for aflysninger og tidsændringer. Ved udeblivelser uden grund eller aflysninger under et døgn forud for din konsultation, vil vi afslutte dit forløb med mindre udeblivelsen/afbuddet skyldes helt ekstraordinære omstændigheder.

Konsultation efter aftale

Mandag 8.00 - 15.00
Tirsdag 8.00 - 15.00
Onsdag 8.00 - 17.00
Torsdag 8.00 - 15.00
Fredag 8.00 - 15.00

Telefontid

TIDSBESTILLING PÅ 39 20 80 98

Alle hverdage: 8.00 - 10.00

AFBUDS-SMS (Hele døgnet): 81 44 69 80